>>Verantwoordelijkheid door ISO 14001 te behalen.

Verantwoordelijkheid door ISO 14001 te behalen.

Industrias Ponsa bevestigt opnieuw haar ecologische verantwoordelijkheid door ISO 14001 te behalen.

Industrias Ponsa neemt ook haar verantwoordelijkheid met betrekking tot het instand houden van het milieu. Er zijn meetbare doelstellingen opgesteld om dit te bewerkstelligen. Voor de vervaardiging van band wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen. Verder is er strigent toezicht om de grondstoffen die nodig zijn voor de vervaardiging van produkten zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Industrias Ponsa begrijpt de behoefte en de verwachtingen van de directe omgeving. Er is een uitgebreide controle om de effecten die de activiteiten cq zaakvoering met zich mee brengen tot het minimum te beperken. Er zijn vier typen vervuiling geïdentificeerd die de gemeenschap en een nauwere natuurlijke omgeving kunnen schaden. Door het houden van periodieke controles wordt de invloed hiervan in de gaten gehouden.

  • Om de akoestische emissies te bepalen wordt een sonometrie uitgevoerd. Met al resultaat een meer dan bevredigende waarde gedurende de dag en de nacht.
  • Het waterverbruik bij de belangrijkste produktieve activiteit is minimaal. Het residu dat over blijft is hierdoor dus ook minimaal. De toepassing van behandelingen die worden toegeschreven aan de verschillende eisen van het band, volgens de specifieke behoeften van de klanten, wordt uitgevoerd met de inzet van minimale benodigde produkten.
  • De uitstoot van deeltjesconcentratie en -suspensie zijn geanalyseerd. Het verkregen resultaat voldoet, aan de hand van de normering, aan de gestelde waarden voor de atmosfeer en voor de gezondheid van de mensen.
  • Om bodemverontreiniging in gebieden die gevoelig zijn voor het gebruik van chemische produkten te voorkomen,zoals bijvoorbeeld in het laboratorium, worden herstelwerkzaamheden aan de vloer periodiek uitgevoerd. Speciale harsen worden hierbij gebruikt om te voorkomen dat chemische produkten worden geabsorbeerd door de vloer na een mogelijk morsen .

Met het vervaardiging van weefsels en band wil Ponsa bijdragen om mee te helpen om de kwaliteitsbeleving van de klanten te verbeteren. Om dit te doen worden diverse processen geïntegreerd: verantwoorde produktie (Ecoembes-etikettering, Milieuverklaringen en Informatie over het product) en vooral onderzoek naar en de realisatie van produktinnovatie om de produkten makkelijker recyclebaar en duurzaamer te maken. Met als uiteindelijke doel om de ecologische impact minimaal laten zijn. 

2019-07-18T07:57:16+00:00